Privacy- en cookieverklaring Kleine Reizigers

Kleine Reizigers gaat veilig met je gegevens om. Wij hechten namelijk veel waarde aan de privacy van kleinereizigers.nl lezers en daarbij begrijpen we en erkennen we ook dat jouw privacy heel belangrijk is. In deze privacy en cookieverklaringen leggen wij je graag uit welke informatie wij ontvangen als je kleinereizigers.nl bezoekt en welke stappen wij nemen om je informatie te beschermen. Deze verwerking van je gegevens gebeurt in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het belangrijkste is wel dat wij nooit jouw persoonlijke informatie zullen gebruiken om door te geven aan derden (tenzij het ons wettelijk verplicht wordt).

Persoonsgegevens

Kleine Reizigers verwerkt geen persoonsgegevens, tenzij je deze via het contactformulier of via een e-mail aan ons bewust hebt verstrekt. Als je contact opneemt met Kleine Reizigers, slaan we je gegevens op zodat we contact met jou op kunnen nemen. De persoonlijke gegevens die wij verwerken zijn je naam of pseudoniem, e-mailadres, IP-adres en de link naar jouw website (optioneel). Wanneer je een foto uploadt bij een reactie op mijn site, is daaruit mogelijk ook informatie af te leiden over bijvoorbeeld je geslacht of etniciteit. Nogmaals, deze gegevens zullen wij niet gebruiken om door te geven aan derden (tenzij het ons wettelijk verplicht wordt).

Kleine Reizigers heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kleinereizigers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Natuurlijk verwerkt Kleine Reizigers jouw persoonsgegevens niet zonder reden. Je kunt hieronder lezen met welke doelen wij jouw persoonsgegevens verwerken. Ook benoemen wij daarbij hoe lang je gegevens voor dat doel worden bewaard. Het uitgangspunt is dat wij je gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is.

Nieuwsbrieven

Heb je je aangemeld om de nieuwsbrief van Kleine Reizigers te ontvangen? Dan worden daarvoor je naam en e-mailadres opgeslagen. Wij sturen je deze nieuwsbrieven alleen wanneer jij je hiervoor expliciet hebt aangemeld door je e-mailadres op te geven. Die gegevens bewaren wij vanaf het moment dat jij je inschrijft voor deze updates totdat jij je uitschrijft voor deze updates. Je kunt je hiervoor op ieder moment uitschrijven. Mail daarvoor naar info@kleinereizigers.nl. Dan zullen wij je gegevens zo snel mogelijk verwijderen.

Reacties op blogartikelen

Wanneer je een reactie achterlaat op een artikel van Kleine Reizigers, word je gevraagd om je naam en e-mailadres achter te laten. Ook kun je, als je die hebt, een link naar je eigen website invullen. Die gegevens zijn nodig om je reactie te plaatsen en worden bewaard zolang het artikel online staat. Daarnaast worden die gegevens gebruikt om je eventueel een bericht te sturen als er op jouw reactie is gereageerd. Natuurlijk kun je altijd mailen naar info@kleinereizigers.nl als je een reactie verwijderd wilt hebben of iets in je reactie wilt wijzigen. Dan zullen wij je gegevens aanpassen of verwijderen.

Contact met jou opnemen

Alleen in een enkel geval zullen wij contact met jou opnemen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als je ons in een reactie vraagt om je te mailen of als je een winactie hebt gewonnen. In dat geval gebruiken wij het e-mailadres dat jij hebt opgegeven. Zodra er geen reden meer is om die gegevens te bewaren, verwijderen wij je gegevens direct. In ieder geval zal ik deze gegevens uiterlijk 12 maanden bewaren vanaf het moment dat jij ze hebt verstrekt. Als je al eerder een verzoek stuurt naar info@kleinereizigers.nl om je gegevens te verwijderen, zullen wij dit natuurlijk zo snel mogelijk doen.

Opvragen, aanpassen of verwijderen van persoonlijke gegevens

Je hebt áltijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor mag je altijd contact met ons opnemen via het contactformulier of via info@kleinereizigers.nl.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien ik over digitale persoonsgegevens beschik die ik óf met uw toestemming verwerk óf verwerk om een overeenkomst die ik met je heb gesloten uit te voeren. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die ik van je bewaar in een leesbaar computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@kleinereizigers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy en kan je doen in een programma als bijvoorbeeld paint. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Tevens willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens delen met derden

Kleine Reizigers verkoopt jouw gegevens uiteraard niet aan derden. Je gegevens worden enkel verstrekt als dit nodig is om aan onze gezamenlijke afspraken te kunnen voldoen of als wij daar volgens de wet toe verplicht zijn. Wanneer Kleine Reizigers samenwerkt met bedrijven die jouw gegevens verwerken in het kader van Kleine Reizigers, dan is daarvoor een bewerkersovereenkomst gesloten. Dankzij zo’n bewerkersovereenkomst kunnen deze bedrijven garanderen dat jouw gegevens net zo goed beveiligd worden en vertrouwelijk blijven als op Kleine Reizigers. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van die gegevens ligt nog steeds bij Kleine Reizigers.

Het gaat hierbij om de volgende bedrijven:

  • Google: de ontwikkelaar van Google Analytics, waarmee wij de bezoekersstatistieken bijhouden;
  • Mailchimp: het bedrijf achter de nieuwsbrieven van Kleine Reizigers;

Verder zal Kleine Reizigers jouw persoonlijke gegevens alleen verstrekken aan derden als jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Dit gebeurt alleen in enkele gevallen, bijvoorbeeld als je een winactie hebt gewonnen. Wanneer de prijs hiervoor beschikbaar is gesteld door een bedrijf, zal Kleine Reizigers je contactgegevens doorgeven aan het bedrijf. Dit doen we alleen als jij daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Bescherming

Kleine Reizigers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom is Kleine Reizigers alleen te bezoeken via een HTTPS-link, een beveiligde versie van het standaard HTTP. Dit voorkomt dat informatie die jij invoert in velden op mijn website benaderd kan worden door kwaadwillende.

Gebruik van links naar andere sites

Op Kleine Reizigers staan soms links naar websites van derden of naar diensten die niet door Kleine Reizigers worden beheerd. Als je op zo’n link klikt, dan geldt op die website de privacyverklaring voor die site. Wij zijn in zo’n geval niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Wij adviseren je om de privacyverklaring en de voorwaarden van deze websites goed te lezen.

Wanneer er sprake is van schade of verlies doordat je de inhoud, goederen of diensten op deze andere websites gebruikt of hierop vertrouwt, dan zijn wij daar niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor.

Cookies

Vragen?

Heb jij nog vragen over jouw privacy bij je bezoek aan Kleine Reizigers of over de cookies die wij via diensten en plugins van derden op jouw apparaat plaatsen? Neem dan snel contact met ons op via het contactformulier of via info@kleinereizigers.nl. Wij zullen je dan zo snel mogelijk van een antwoord voorzien.